Nu Qunnamaa

Kan armaan gadii tuquun yaada nuuf ergaa ykn kan armaan gadii cuqaasuun ergaa keessaan nu ka'aa/qaqqaba

Ergaa keessan Feesbook irraan nuuf ergaa